Consolidate

Hemsida

Tanken med Consolidates turneringar är att alla ska ha chansen att vara med, oavsett
förutsättningar. Consolidate jobbar för att främja E-Sporten och stärka föreningar,
spelare och arrangörer genom att fokusera på deras behov och att bjuda in alla oavsett spel,
plattform ellerengagemang. Vi vill visa upp hela E-Sporten genom allt från de okända spelen till de största
titlarna på E-Sporthimlen. Genom det skapar vi förståelse mellan andra utövare och andra
plattformar än dem man vanligtvis befinner sig i och det tror vi är någonting som är väldigt viktigt, för alla!
Med Consolidate vill vi visa och markera att Jönköping är Sveriges E-Sporthuvudstad och där allt är möjligt.
Vårt mål är att skapa ett attraherande evenemang som återkommer varje år, minst en gång om året.

Consolidate Main stage  2015

Vi kommer att
Varje år anpassa turneringar efter behov och tillgänglighet
Hålla inträdeskostnaden låg för att ge alla möjligheten att medverka
Skapa mervärde för utställare och besökare
Alltid jobba efter vår värderingsgrund:

Mångfald
SpelArena ska verka för mångfald genom att hjälpa intresserade att ta till
sig spelkulturen och dess angränsande verksamheter. Alla ska få vara med,
oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hållbarhet
Alla parter i SpelArena tar ansvar för sina handlingars långsiktiga
konsekvenser i ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv.
Genom publika arenor med ett tillåtande samtalsklimat ska deltagarna känna
engagemang och inspireras till fortsatt utveckling, individuellt eller i grupp. Ur
ett hållbarhetsperspektiv ska dessa arenor erbjudas där människor finns.

Styrka
Utgångspunkten är att med folkbildningens idéer som grund, utveckla
grupper och individer att gå vidare och förädla de verksamheter som kommer
ur spelhobbyn. Samarbete och engagemang som gagnar regionens kulturella
och digitala verksamheter skall uppmuntras.

Consolidate

är ett concept framtaget som ett underprojekt till SpelArena tillsammans med Druidz E-Sport.
IP framtaget av Andreas Westman och just nu arrangeras Consolidate av BiteMind Studios AB.
För att hålla nere kostnaderna så har vi valt att jobba med sponsorer, föreningar och partners.

Är du intresserad av vilka sponsorer vi har, kolla då in vår sponsorsida.

Hemsida