Junior SM Skidor 2018

Vi har anlitat BiteMind Studios AB  för produktionen av JSM 2018 från Hallbystugan. Med 6-7 kameror och 7 personer på plats kommer vi följa hela JSM 2018 under fyra dagar. Ni kan följa oss på youtube bitemind studios, och lokalt via Jönköpings lokaltv. 

JSM 2018 Skidor är nu avslutat, och vi från IF Hallby SOK vill framföra ett stort tack till alla som gjort JSM 2018 Skidor vid Hallbystugan möjligt.

Vi har fått mycket positiv reaktioner om JSM 2018 Skidor från många håll. Aktiva åkare som gillat våra utmanade och roliga tävlingsbanor. Också många klubbledare från hela skid-Sverige som visat stor uppskattning över ett väl genomfört arrangemang. Självklart finns det också detaljer att putsa och förbättra om och när vi får förtroendet till ett stort arrangemang igen.

Både inför och under tävlingsveckan har JSM 2018 Skidor genererat ett stort medieintresse. Intresset för våra egna toppåkare i klubben och från Småland har skapat många tidningsartiklar och TV-inslag. Vi sände dessutom alla tävlingsdagar live via egna webbsändningar. Vi kan summera ett högt antal visningar. Webbsändningarna finns tillgängliga att titta på även i efterhand. Ni hittar en länk till dessa nedan. Även på vår Facebooksida finns många bilder från tävlingsdagarna.

Ett stort tack till alla som jobbat hårt med att förbereda och genomföra tävlingarna. En helt avgörande pusselbit har varit samarbetet med våra cirka trettio sponsorer. Utan detta stöd hade inte genomförandet av JSM 2018 Skidor varit möjligt.

Återigen, ett stort tack till alla inblandade!

Vänliga hälsningar,

Krister Rosjö, IF Hallby SOK

Tävlingsledare för JSM 2018 Skidor

Leave a Reply